Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

W ramach zadania dofinansowywane jest przystosowywanie budynków i lokali do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. podnośników do przemieszczania osób 
niepełnosprawnych w pionie.
Dofinansowanie wynosi - do 80% kosztów - nie jest to refundacja - przed zakupem z wnioskodawcą zawierana jest umowa. Dokumentacje składa się w przypadku osoby mieszkającej na terenie miasta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W przypadku osoby mieszkającej na terenie powiatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie:


3. Inna źródła pomocy finansowej

Szanowni Państwo. Pomoc finansowa ze strony PCPR i MOPS nie pokrywa w całości wartości inwestycji. Środki, którymi dysponują w/w ośrodki pochodzą od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nie naruszają one budżetów Gmin i Miast. Dlatego, warto zwrócić się o pomoc do Gmin i Urzędów Miast..

Jeżeli jesteście Państwo członkami spółdzielni mieszkaniowych to właśnie spółdzielnie powinny dostosować budynki do Państwa potrzeb i umożliwić wydostanie się z budynków. Dlatego bardzo często współfinansują one inwestycje związane z montażem wind .