biuro@gabiga.pl       

Oferta firmy Gabiga:

Cechy urządzenia:

 • Zabudowa niewymagająca specjalistycznych fundamentów
 • Mała powierzchnia zabudowy
 • Podnoszenia poprzez cięgna podnoszenia łańcuchowe
 • Konstrukcja urządzenia zgodna z UE / CE
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Typ DHP
Maksymalny udźwig do 1000 kg
Wysokość użytkowa do 800 cm
Wysokość konstrukcji do 9,70 mb
wymiary pomostu transportowego 225 cm x 150 cm

[kliknij, aby powiekszyc]

Dźwignik hydrauliczny typu DHP zbudowany jest z :

 • Kolumny z cylindrem hydraulicznym i układem cięgien podnoszących
 • Wózka jezdnego podnoszącego
 • Pomostu transportowego
 • Zespołu napędu elektrohydraulicznego i sterowania.

Wózek jezdny podnoszący umieszczony jest wewnątrz kolumny i toczy się po bieżniach kolumny za pomocą kół jezdnych, podnoszony jest i opuszczany przy pomocy mechanizmu hydrauliczno - łańcuchowego zamontowanego w kolumnie. Do wózka podnoszącego zamontowany jest pomost transportowy. Siłownik hydrauliczny napędzany jest pompą zębatą wysokociśnieniową. Sterowanie - dźwqignika, załączane jest ze skrzynki sterowniczej PS usytuowanej na ścianie wraz z Zespołem napędu lub ze skrzynek sterowniczych zamontowanych na każdym przystanku.

Zastosowane zabezpieczenia:

 • Przeciążeniowy zawór bezpieczeństwa - przelewowy
 • Wyłącznik krańcowy podnoszenia
 • Czujniki zbliżeniowe bramki otwarcia drzwi w barierce pomostu
 • Dno aktywne - czujniki zbliżeniowe bezpiecznego opuszczania pomostu w które zatrzyma pomost po zetknięciu się z przeszkodą
 • Mechaniczny bezpiecznik w trakcie załadunku-rozładunku
 • Sygnalizację świetlną przemieszczenie pomostu transportowego na dolny przystanek.
 • Łańcuch bezpieczeństwa (łańcuch awaryjnego podnoszenia) na wypadek zerwania się głównego łańcucha nośnego
 • Bramkę na górnym przystanku z elektroryglem i nadzorem drzwi
Montaż i posadowanie:

Dźwignik może być instalowany w miejscu, wyposażonym w posadzkę wykonanej z betonu klasy B20 grubość min 130 mm. Powierzchnia, na której posadowiony będzie podnośnik winna być płaska – dopuszczalna różnica do 5 mm na długości 2000 mm. Ściany wykonane z cegły pełnej, cegła silikatowa, pustak komórkowy, pustak ceramiczny z zachowaniem prawidłowego pionu.

Minimum wymagań jakim powinno odpowiadać miejsce montażu dźwignika:

 • Oświetlenie
 • Zapewniony ład i porządek
 • Zakaz montowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem

UWAGA:

W razie montażu zespołu podłogi w zagłębieniu ( tj. zlicowanie góry podłogi pomostu transportowego z poziomem posadzki hali) poziom górny posadzki fundamentu należy obniżyć o 190 mm od górnego poziomu posadzki hali.

Rys. Fundament

PRZYKŁADOWA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Typ DHP
Maksymalny udźwig 1000 kg
Max. wysokość podnoszenia od poziomu posadzki „H” 2700 mm
Wysokość całkowita dźwignika „Hc” 4080 mm
Długość pomostu transportowego „A” 1500 mm
Szerokość pomostu transportowego „B” 1100 mm
Szerokość całkowita dźwigniga „L” 1310 mm
Min. wysokość podłogi pomostu transportowego od poziomu posadowienia "h" 185 mm
Typ silnika SKf-90L-4
Moc silnika 1,5 kW
obroty silnika 1415 obr/min
Napięcie zasilania 4000 V; 50Hz
Napięcie sterowania 230 V
typ pompy zębata PZ-6,3
Typ łańcucha FLAYER'A 4 x 5 x 25
siłownik - nurnik CN Ø 63 x 1400
Czujnik zbliżeniowy dno aktywne S1705-P1 Certyfikat zgodności SEP CE/051/09 z dnia 18.08.2009
Czujnik zbliżeniowy bramek S1705-N1 Certyfikat zgodności SEP CE/051/09 z dnia 18.08.2009
Zawór przeciążeniowy Pompa-rozdzielacz
Uwalnianie pasażera w przypadku zaniku prądu 1 kpl / ręczne /
Poziom hałasu przy pracy urządzenia 64 dB(A)